Profilaktyka – w tym produkty biologiczne jak szczepionki – stają się dominującym trendem w medycynie weterynaryjnej.
Lek. Wet. Paweł Stanecki

Profilaktyka – w tym produkty biologiczne jak szczepionki – stają się dominującym trendem w medycynie weterynaryjnej.

Ptasia grypa, której dynamiczny rozwój obserwujemy obecnie w naszym kraju, stanowi istotny czynnik hamujący rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce i innych krajach europejskich zmagających się z tą chorobą (Niemcy, Dania, Holandia). Do końca kwietnia 2021 r. w Polsce poddano eutanazji ponad 8 mln szt. drobiu kurzego, w tym ponad 5,5 mln niosek towarowych i reprodukcyjnych[1]. Ta ostatnia wartość jest niezmiernie istotna, gdyż odbudowa stad niosek wiąże się ze zdecydowanie dłuższym czasem (dojrzałość produkcyjna nioski to ok. 20 tyg.) i ogromnym wpływem na poszczególne segmenty produkcji drobiarskiej (mięso, jaja). Afrykański Pomór Świń (ASF) utrzymujący się od kilku lat w niektórych krajach – a w szczególności w Chinach – miał duży wpływ na płynność i opłacalność produkcji wieprzowiny na całym świecie, również na pozostałe sektory, poprzez oddziaływanie na ceny surowców używanych do produkcji pasz zwierzęcych.

Ograniczenia pandemii Covid-19 dotyczące turystyki zarówno rekreacyjnej jak i biznesowej są odczuwalne przez wszystkie podmioty zaangażowane w łańcuch produkcji i dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego[2].

Z drugiej strony mogą przyczynić się do stworzenia procesów  i procedur uzupełniających zaniedbywane luki w bezpieczeństwie, łańcuchach produkcji , czy dostaw żywności. Globalny weterynaryjny rynek farmaceutyczny jest wart ok. 20 mld USD, i wzrasta rocznie o ok. 5%[3]. Jako Polska, wypadamy zdecydowanie powyżej średniej z dynamiką prawie 8%, wyprzedzając również – prawie dwukrotnie – Europę. Na uwagę zasługuje dynamiczny rozwój segmentu zwierząt towarzyszących, który obecnie ma większość udziału w rynku i najszybciej wzrasta globalnie. W Europie udziały i dynamika obu segmentów jest praktycznie wyrównana. W Polsce, nadal segment produktów leczniczych zwierząt gospodarskich dominuje wartościowo nad zwierzętami towarzyszącymi, jednak jego dynamika wzrostu w ostatnich latach jest znacząco niższa (w 2020 było to 4 vs 23%). Patrząc na rynek z perspektywy poszczególnych grup terapeutycznych na uwagę zasługują szczepionki oraz endektocydy, których wzrost rejestrowany jest zarówno w ujęciu globalnym, europejskim i krajowym. Pozwala to sądzić, iż profilaktyka staje się dominującym trendem w medycynie weterynaryjnej.

Spadek zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej pozytywnie wpisuje się w ogólnoeuropejski trend ograniczania ich zużycia, w celu ochrony zdrowia konsumentów. Niestety, w Polsce mamy w tym zakresie jeszcze sporo do zrobienia, a w porównaniu z Europą, nie mamy na tym polu jeszcze spektakularnych sukcesów.

[1] Aktualności – portalhodowcy.pl, dostęp 2021 05 09.

[2] Global Animal Protein Market to Reach $58.50 Billion by (globenewswire.com), dostęp 2021 05 09.

[3] CEESA International Sales Survey, MAT Q4 2020.