• 100% naturalny produkt zawierający wyciąg z mydłodrzewu właściwego (Quillaja saponaria), jukę schidigera (Yucca schidigera) oraz lignoceluloze pełniącą rolę nośnika.
  • Integri-Phi® to premiks, przeznaczony do stosowania w paszach dla drobiu, wspomagający utrzymywanie prawidłowej struktury i funkcji przewodu pokarmowego oraz właściwego funkcjonowania układu immunologicznego u drobiu. Dzięki Integri-Phi ptaki lepiej wykorzystują składniki odżywcze, maja zdrowsze jelita i osiągają doskonałe wyniki produkcyjne.
  • Dodatek paszowy Integri-Phi może być stosowany w różnych systemach produkcji i przy zróżnicowanym narażeniu na patogeny.

INTEGRI-PHI MOŻE BYĆ STOSOWANY W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI I PRZY
ZRÓŻNICOWANYM NARAŻENIU NA PATOGENY

Wspomaga tolerancję składników pokarmowych w jelitach i utrzymanie dobrej zdrowotności jelit, a to z kolei przyczynia się do poprawy wchłaniania składników odżywczych – dzięki temu uzyskuje się lepsze wyniki produkcyjne, w tym:

  • Wyższe przyrosty i niższy FCR u brojlerów kurzych i indyków.
  • Lepsze wyrównanie stada w odchowie stad towarowych i reprodukcyjnych.
  • Lepsza jakość skorupek jaj u niosek towarowych i reprodukcyjnych.

Wspomaga mechanizmy odporności swoistej skierowane
przeciwko różnym patogenom:

  • Zmniejsza zapotrzebowanie na antybiotykoterapię.
  • Wspiera reakcje odpornościowe u ptaków, gdy jest stosowany jednocześnie z jonoforami albo kokcydiostatykami chemicznymi.
  • Uzupełnia działanie szczepionek przeciwko kokcydiozie, optymalizując produkcyjność ptaków i równocześnie minimalizuje odczyny i powikłania poszczepienne.
  • Wspomaga programy kontroli zakażeń wywoływanych przez salmonelle i clostridia.

Pobierz broszurę Integi-Phi