Szanse

Niepewność, to chyba słowo najlepiej oddające odczucia dotyczące perspektyw rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce, Europie i na świecie.

W epoce bardzo szybkiego rozwoju biotechnologii coraz szerszego znaczenia nabiera metoda iniekcji in ovo, pozwalająca na ingerencję w rozwój ptaka jeszcze na etapie jego embriogenezy.

Jak prawidłowe podanie szczepionki wpływa na poprawę ochrony zdrowia ptaków?

Bioasekuracja  – strategiczny element hodowli każdego świadomego producenta drobiu. To  absolutny standard, inwestycja w bezpieczeństwo i jakość nowoczesnej hodowli.