Historia

1946

Powstanie Philipp Brothers Chemicals, Inc.

1974

Przejęcie Koffolk, izraelskiej firmy z branży żywienia zwierząt

1980

Przejęcie aktywów i utworzenie amerykańskiej firmy, Price Agri Products, zajmującej się żywieniem zwierząt

2000

Przejęcie od Pfizer Inc. globalnego działu  pasz leczniczych

2003

Zmiana nazwy na Phibro Animal Health Corporation

2009

Przejęcie Balatzell, amerykańskiej firmy zajmującej się mineralnymi dodatkami paszowymi oraz ABIC Laboratories, firmy produkującej szczepionki z siedzibą w Izraelu

2011

Przejęcie specjalistycznego dodatku paszowego Animate

2012

Przejęcie specjalistycznego dodatku paszowego OmniGen-AF®

2014

Phibro zamyka swoją pierwszą ofertę publiczną akcji spółki na giełdzie

2015

Przejęcie firmy Western Yeast, producenta produktów opartych na drożdżach (Cellerate Yeast Solutions®)

2016

Dołączenie MVP Laboratories, Inc., firmy zajmującej się szczepionkami dla zwierząt i adiuwantami

2017

Przejęcie Biotay S.A., argentyńskiej spółki opracowującej , produkującej i sprzedającej produktów lecznicze i preparatów żywieniowych dla zwierząt

2018

Przejęcie zakładu produkującego szczepionki – Sligo, Irlandia i pozyskanie praw do technologii KoVax – wytwarzanie szczepionek dla akwakultury

2019

Włączenie Osprey Biotechnics, dostawcy mikroorganizmów w struktury firmy

2019

2021

Zakończenie procedury przejęcia udziałów spółki Target Point-Technologies Ltd. , izraelskiej spółki start-upowej, która stanowiła podstawę dla zautomatyzowanego działu szczepionek Phibro pHi-Tech Vaccination Management.