Polityka Prywatności
INFORMACJE OGÓLNE

Prywatność Użytkownika ma priorytetowe znaczenie dla Phibro Animal Health Corporation, z siedzibą główną pod adresem Glenpointe Centre East, 3rdFloor, 300 Frank W. Burr Blvd., Suite 21, Teaneck, NJ 07666, Stany Zjednoczoneoraz Phibro Animal Health Poland sp. z o.o. (dalej zwanej „Phibro”, „my”, „nas” albo „nasza”, przy czym termin ten obejmuje również nasze Jednostki stowarzyszone. „Jednostki stowarzyszone” oznaczają podmiot, który bezpośrednio albo pośrednio kontroluje Phibro, jest przez nią kontrolowany albo pozostaje pod wspólną kontrolą z Phibro. „Kontrola” w ramach niniejszej definicji oznacza bezpośrednie albo pośrednie prawo własności do, bądź posiadanie, więcej niż 50% akcji z prawem głosu w podmiocie kontrolowanym). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do wszystkich produktów iusług oferowanych przez spółkę Phibro (dalej „Usługi”).W niniejszej Polityce prywatności pojęcie „Dane osobowe”oznacza dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, która jest zidentyfikowana albo może zostać zidentyfikowana, czy to na podstawie danych, czy na podstawie danych w powiązaniu z innymi informacjami będącymi w naszym posiadaniu albo prawdopodobnie mogącymi w nie wejść, i obejmuje dane osobowe w rozumieniu Przepisów prawa o ochronie danych (zgodnie z poniższą definicją).Prosimy uważnie zapoznać się zponiższą treścią. Rejestrowanie konta Phibro (zwanego dalej „Kontem Użytkownika”) w witrynie albo w dowolnej aplikacji mobilnej, korzystanie z Konta użytkownika albo akceptacja postanowień niniejszej Polityki prywatności wskazuje, że Użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Użytkownik będzie musiał wsposób wyraźny zaakceptować postanowienia niniejszej Polityki prywatności przed ewentualnym podaniem nam swoich Danych osobowych, zaś użytkownicy korzystający zKonta użytkownika będą również musieli wsposób wyraźny zaakceptowaćpostanowienia niniejszej Polityki prywatności przed pierwszym skorzystaniem (albo przed dalszym korzystaniem) znaszej Usługi za pośrednictwem Konta użytkownika. Jeżeli użytkownik nie akceptuje jej postanowień, winien niezwłocznie opuścić witrynę. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zaakceptować niniejszą Politykę prywatności, zachowamy zapis tej decyzji Użytkownika. Będziemy postępować zDanymi osobowymi Użytkownika zgodnie zPrzepisami prawa oochronie danych. „Przepisy prawa oochronie danych” oznaczają mające zastosowanie przepisy w zakresie ochrony danych osobowychwraz zpóźniejszymi poprawkami izmianami oraz aktami zastępującymi te przepisyorazOgólnerozporządzenieoochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”) (atakże przepisy wdrażające lub uzupełniające RODOoraz inne mające zastosowanie przepisy).Niniejsza polityka prywatności określa podstawę przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które gromadzimy na Państwa temat lub które nam Państwo podają. Możemy korzystać zDanych osobowych Użytkownika woparciu odowolną zponiższych podstaw prawnych: (i) wcelu wykonania umowy zUżytkownikiem; (ii) wcelu ustalenia podstawy prawnej, dochodzeniaalbo odpierania roszczeń prawnych bądź wramach postępowań prawnych; (iii) wcelu zapewniania zgodności zwymogami prawnymi iobowiązkami regulacyjnymi; (iv) wuzasadnionych celach biznesowych wramach świadczenia Użytkownikowi Usługi (w którym to przypadku nasze uzasadnione interesy nie będą nadrzędne wobec podstawowych praw Użytkownika dotyczących prywatności); lub (v) wprzypadku, gdy Użytkownik wyraził na to wsposób wyraźny zgodę.

INFORMACJE GROMADZONE OD UŻYTKOWNIKA
W pełni szanujemy prawo Użytkownika do prywatności wramach jego interakcji zUsługą idążymy do przejrzystości naszych relacji zUżytkownikiem co do rodzaju informacji, jakie mamy gromadzić isposobu wykorzystania przez nas informacji Użytkownika. Ponadto gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie dane osób fizycznych, jeśli zezwalają na to przepisy prawa. Informacje związane zgromadzeniem Danych osobowych przez podmioty polskie można znaleźć wwitrynie polskiego organu ochrony danych („PUODO”) pod adresemhttps://uodo.gov.pl/.Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika wramach prowadzonej działalności, wtym gdy Użytkownik korzysta znaszej witryny, kontaktuje się znami lub zwraca do nas oinformacje, gdy korzysta znaszych Usług bądź gdy kontaktuje się zprzynajmniej jednym znaszych pracowników. Przetwarzane przez nas informacje obejmują: (i) podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko Użytkownika (w tym przedrostek imienia i nazwiska bądź tytuł grzecznościowy), spółkę, w której pracuje, tytuł bądź stanowisko oraz rodzaj powiązania użytkownika z daną osobą; (ii) informacje kontaktowe, takie jak adres korespondencyjny Użytkownika, adres e-mail i numery telefonu; (iii) informacje finansowe, np. informacje dotyczące płatności; (iv) informacje techniczne, takie jak informacje pochodzące z wizyt Użytkownika w naszej Witrynie bądź z korzystania z naszych aplikacji, bądź związane z materiałami i wiadomościami przesyłanymi przez nas do Użytkownika w formie elektronicznej; (v) informacje przekazywane nam przez Użytkownika wcelu uczestniczenia wspotkaniach iwydarzeniach, wtym potrzeby związane zdostępem iżywieniem; (vi) dane dotyczące lokalizacji Użytkownika; albo (vii) wszelkie inne ewentualnie podane nam przez Użytkownika informacje dotyczące Użytkownika. Wszelkie dane osobowegromadzone przez nas od Użytkownika w tych celach są zwane dalej łącznie „Danymi Użytkownika”). Administratorem danych użytkownika (wrozumieniu przepisów prawa oochronie danych) jest Phibro.Dokładamy wszelkich starań wcelu zapewnienia, że Dane Użytkownika pozostają prawidłowe iaktualne. W związku ztym Użytkownik jest zobowiązany do informowania nas jak najszybciej owszelkich zmianach takich informacji, októrych się dowie. Użytkownik może zmienić deklarację zainteresowania otrzymywaniem od nas wiadomości z marketingiem bezpośrednim, klikając „anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej od nas elektronicznej wiadomości zawierającej marketing bezpośredni.Użytkownik, który nie ukończył 18. roku życia przed podaniem nam swoich Danych Użytkownika jest zobowiązany uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
PO CO GROMADZIMY DANE UŻYTKOWNIKA/KORZYSTAMY Z DANYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy gromadzić informacje pochodzące od Użytkownika, które będą konieczne wramach świadczenia przez nas Usługi. Możemy gromadzić dane osobowe Użytkownika wramach monitorowania naszych narzędzi technologicznych iusług, wtym naszej witryny oraz wiadomości e-mail przesyłanych do nas oraz wysyłanych przez nas do Użytkownika. Gromadzimy informacje dotyczące Użytkownika, gdy Użytkownik jenam przekazuje albo wwyniku bezpośredniego kontaktu znami ze strony Użytkownika. Możemy gromadzić albo uzyskiwać informacje na temat Użytkownika zinnych źródeł, np. wramach zapewniania prawidłowości iaktualności posiadanych już przez nas danych kontaktowych Użytkownika przy użyciu ogólnodostępnych źródeł.Wykorzystujemy tego rodzaju informacje, aby: (i) udostępniać iudoskonalać naszą witrynę, wtym poprzez kontrolowanie imonitorowanie korzystania zniej; (ii) świadczyć Użytkownikowi nasze usługi iudoskonalać je; (iii) udzielać informacji na życzenie Użytkownika; (iv) informować onowościach, publikacjach iszczegółach wydarzeń; (v) zarządzać iadministrować naszą relacją zUżytkownikiem; (vi) wypełniać ciążące na nas obowiązki prawne, regulacyjne iwzakresie zarządzania ryzykiem; lub (vii) na potrzeby rekrutacji.Jeśli będziemy chcieli korzystać zdanych Użytkownika wdowolny inny sposób, dopilnujemy, aby zawiadomić Użytkownika iuzyskać jego uprzednią zgodę. Użytkownikowi zostanie zapewniona możliwość nieudzielenia bądź wycofania zgody na wykorzystanie jego Danych wcelach innych niż wymienione wniniejszej Polityce prywatności.

PLIKI COOKIE

Nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie, by odróżnić poszczególnych Użytkowników od innych użytkowników danej witryny. Pomaga nam to zapewniać Użytkownikom lepsze doświadczenia podczas przeglądania naszych witryn oraz usprawniać funkcjonowanie naszych witryn. Pliki cookie pomagają nam również ulepszać Usługę, którą świadczymy na rzecz Użytkowników oraz dostarczać wiele funkcji, które sprawiają, że przeglądanie naszych witryn jest dla Użytkowników bardziej przyjazne. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika przez serwer sieciowy oraz przechowywany w przeglądarce Użytkownika lub na dysku twardym jego komputera, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera Użytkownika.  

 

Wykorzystujemy następujące pliki cookie: 

 

 • Niezbędne pliki cookie. Pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają użytkownikom logowanie się do zabezpieczonych obszarów naszej witryny internetowej, korzystanie z koszyka zakupowego lub korzystanie z usług fakturowania elektronicznego. 
 • Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać i zliczać wizyty użytkowników oraz dowiadywać się, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą witrynę internetową poruszają się po niej, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszać funkcjonowanie naszej witryny internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy mogą z łatwością znaleźć to, czego szukają. 
 • Funkcjonalne pliki cookie. Pliki cookie, które umożliwiają nam rozpoznanie Użytkownika, gdy powraca na naszą witrynę internetową. Pozwala nam to dopasowywać nasze treści do upodobań Użytkownika, zwracać się do niego po imieniu oraz zapamiętywać jego preferencje (na przykład wybrany przez niego język lub region). 
 • Targetujące pliki cookie. Te pliki cookie rejestrują wizytę Użytkownika na naszej witrynie internetowej, odwiedzone przez niego strony oraz kliknięte łącza. Będziemy wykorzystywać te informacje, aby dopasować naszą witrynę internetową oraz wyświetlane w niej treści reklamowe do zainteresowań Użytkownika. Możemy również udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.  

 

Listę wykorzystywanych przez nas plików cookie wraz z celami, w których je wykorzystujemy, można znaleźć w Załączniku A. 

Załącznik A:

Typ Pliku cookie   Cel  Termin ważności  
Optanon Consent  Okienko z powiadomieniem dotyczącym zgody na wykorzystywanie plików cookie u dołu witryny  6 miesięcy 
OptanonConsentBoxClosed   Wskazanie, że okienko z powiadomieniem dotyczącym zgody na wykorzystywanie plików cookie u dołu witryny zostało zamknięte  6 miesięcy 
OptanonAlertBoxClosed  Określa, czy użytkownik zamknął okienko ze zgodą, czy nie  6 miesięcy 
__cfduid – Brak terminu ważności – Pomaga w zakresie pamięci podręcznej strony  Pomaga w zakresie pamięci podręcznej strony   
Intercom-lou-g4iweqc2  Wykorzystywany przez Intercom, narzędzie, którego używamy do wchodzenia w interakcje z użytkownikami i analizowania zachowań użytkowników  9 miesięcy 

 

Intercom-session-g4iweqc2  Wykorzystywany przez Intercom, narzędzie, którego używamy do wchodzenia w interakcje z użytkownikami i analizowania zachowań użytkowników  1 tydzień 

 

gamification_points_for_course_completion 

gamification_completed_courses 

gamification_learning_badge 

gamification_points_for_login 

gamification_activity_badge 

gamification_user_level 

Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 

 

cookie_dashboard_mode  Znacznik, wyświetlanie panelu sterowania w formie listy lub siatki  1 rok 
cookie_dashboard_sorting_type  Typ sortowania panelu sterowania  1 rok 
cookie_categories_on_grid  Znacznik określający, czy kategorie mają być pokazywane, czy chowane podczas wyświetlania panelu sterowania  1 rok 
cookie_visited_course_catalog_info  Znacznik, który określa, czy informacje dotyczące katalogu kursów były 

odwiedzane 

5 minut 
export_course_reports_{course_id}  Token  30 sekund 
export_test_reports_{test_id}  Token  30 sekund 
cookie_test_reports_status_filter  Znacznik określający, czy raporty z testów powinny być filtrowane według statusu  6 miesięcy 
export_system_reports  Token  30 sekund 
export_group_reports_{group_id}  Token  30 sekund 
export_branch_reports_{branch_id}  Token  30 sekund 
cookie_course_reports_status_filter  Znacznik określający, czy raporty z kursów powinny być filtrowane według statusu  6 miesięcy 
cookie_user_reports_status_filter  Znacznik określający, czy raporty z kursów powinny być filtrowane według statusu  1 rok 
cookie_admin_dashboard_chart_period  Domyślny zakres dat dla raportu dotyczącego historii  1 rok 
export_user_reports_{user_id}  Token  30 sekund 
export_assignment_reports_{assignment_id}  Token  30 sekund 
PHPSESSID  Sesyjny plik cookie  3 godziny 
CloudFront-Key-Pair-Id  Identyfikator CDN  1 godzina 
CloudFront-Policy  Polityka CDN  1 godzina 
CloudFront-Signature  Podpis CDN  1 godzina 
cookie_microstats_visibility  Znacznik określający, czy wyświetlać mikro-statystyki   
gamification_points_for_unit_completion  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_points_for_certification  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
cookie_dashbord_filter  Znacznik określający, czy filtr mikro-statystyk jest włączony   
export_custom_reports_{report_id}  Token  30 sekund 
gamification_points_for_new_topic  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_communication_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_test_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_survey_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_assignment_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_perfectionism_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
gamification_certification_badge  Wiadomość związana z grywalizacją  30 sekund 
show_completed  Znacznik określający czy wyświetlana będzie informacja o ukończeniu kursu  1 dzień 
show_gamification_completed_message  Znacznik wiadomości związanej z grywalizacją   
catalog_selected_categories  Identyfikatory kursów   
catalog_category_visible_get_all  Znacznik określający, czy przycisk „Pobierz dla wszystkich” był widoczny w katalogu   
export_survey_reports_{survey_id}  Token  30 sekund 
marketplace_selected_categories  Identyfikatory   
export_grid_to_csv  Token  30 sekund 
cookie_nexturl  Adres URL  30 sekund 
cookie_admin_right_sidebar_mode  Znacznik określający tryb bocznego paska administratora  1 rok 
cookie_calendar_mode  Znacznik określający tryb kalendarza  1 rok 
gamification_goto_badges_overview  Znacznik dotyczący przeglądu odznak związanych z grywalizacją   
cookie_marketplace_sorting_type  Znacznik określający typ sortowania na portalu handlowym  1 rok 
cookie_marketplace_mode  Znacznik określający tryb rynku elektronicznego (lista/siatka)  1 rok 
cookie_ilt_mode  Znacznik określający domyślny tryb ilt (siatka/kalendarz)  1 rok 
X-Mapping-{random}  Plik cookie do zarządzania ruchem na serwerze   
WWWID  Serwer aplikacji   
cookie_dashboard_search  Wartość wyszukiwania w pulpicie sterowania   
secureMessageCookie  Wyświetlana wiadomość związana z bezpieczeństwem o treści „Aby uzyskać dostęp do tej strony musisz być zalogowany(-a)”  15 sekund 
PHPSESSID  Używany do przechowywania i identyfikowania unikatowych identyfikatorów sesji użytkowników dla celów zarządzania sesjami użytkowników w witrynie   3 godziny 
login_token  Używany do zapamiętywania danych logowania odwiedzającego, gdy odwiedzający wybiera opcję „Zapamiętaj mnie” podczas logowania   
__zlcmid  Używany do przechowywania unikatowych identyfikatorów użytkowników dla osób odwiedzających witrynę internetową    
intercom-id-nzlrz  Wykorzystywany przez Intercom, narzędzie, którego używamy do wchodzenia w interakcje z użytkownikami i analizowania zachowań użytkowników   
intercom-session-g4iweqc2  Wykorzystywany przez Intercom, narzędzie, którego używamy do wchodzenia w interakcje z użytkownikami i analizowania zachowań użytkowników   
_ _unam  Wykorzystywany w ramach usługi ShareThis. Liczy unikatowych użytkowników udostępniających treści i liczbę wyświetleń strony uzyskanych dzięki każdemu udostępnieniu  6 miesięcy 
ci_session   Uwierzytelnianie użytkowników  2 godziny 
id_post  Zapisuje identyfikator analizy (w ramach procedur systemowych) niezbędny do integracji z generatorem PDF  5 minut 
download   Zapisuje nazwę pliku wygenerowaną przez narzędzie do tworzenia podpisów elektronicznych (d4sign) w celu przeprowadzenia przesyłu związanego z integracją  5 minut 
id _session   Generowany w momencie zalogowania się przez użytkownika i mający na celu odzyskanie informacji z poprzedniej sesji w przypadku wygaśnięcia połączenia  2 godziny 
o__hs_opt_out  

__hs_do_not_track 

 __hssc  

__hssrc 

__hstc 

 hupspotutk  

__hs_testcookie 

Wykorzystywany przez HubSpot Inc. do mierzenia i analizowania zachowań w Internecie, w celu dostosowania doświadczeń użytkowników oraz w celach związanych z analizami i miernikami w witrynie internetowej oraz w innych mediach  Od sesji do 1 roku. 
_hjClosedSurveyInvites 

_hjDonePolls  

 _hjDoneTestersWidgets  

_hjIncludedInSampl _hjShownFeedbackMessag 

_hjid 

_hjRecordingLastActivity  

hjTLDTest 

_hjUserAttributesHash _hjCachedUserAttributes 

Wykorzystywane przez HotJar Ltd. do zapewniania zagregowanych sieciowych danych analitycznych oraz map aktywności generowanych na podstawie interakcji odwiedzających ze stronami na witrynie   Od sesji do 1 roku. 

 

Podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookie, co pozostaje poza naszą kontrolą. Takie określone podmioty zewnętrzne mogą obejmować między innymi sieci reklamowe i dostawców usług zewnętrznych, takich jak usługi analizy ruchu sieciowego. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych pozwalają nam udoskonalać nasze Usługi i zapewnić wiele funkcji, dzięki którym korzystanie z przeglądarki staje się bardziej przyjazne dla użytkowników. W naszej witrynie można znaleźć między innym „przyciski społecznościowe”, w tym w szczególności serwisów Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram, które umożliwiają udostępnianie określonych stron lub ich oznaczanie zakładkami. Te witryny i platformy społecznościowe korzystają z własnych plików cookie i stosują własne zasady ochrony prywatności, nad którymi sprawują kontrolę. 

 

Listę wykorzystywanych przez nas plików cookie podmiotów zewnętrznych wraz z celami, w których je wykorzystujemy, można znaleźć w Załączniku B. 

Załącznik B:

Dostawca  Typ Pliku cookie   Cel  Termin ważności 
Google Analytics   _ga 

_gat 

_gtag 

_gid 

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów oraz w celach związanych z ulepszaniem naszej witryny internetowej. Pliki cookie gromadzą informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację czyjejś tożsamości. Gromadzone informacje obejmują liczbę osób odwiedzających witrynę internetową i blog oraz informacje dotyczące witryn, z których odwiedzający przeszli na daną witrynę internetową i stron, które odwiedzili.  Trwały plik cookie o terminie ważności od kilku minut do 1 roku, w zależności od funkcji. 
Google Tag Manager  _gcl_au   Rejestruje i śledzi konwersje  90 dni 
YouTube  VISITOR_INFO1_LIVE  Używany do śledzenia informacji dotyczących filmów YouTube zamieszczonych na witrynie  5 miesięcy 
YouTube  YSC  Używany do zliczania wyświetleń zamieszczonych filmów   
YouTube  GPS  Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do śledzenia użytkowników na podstawie ich lokalizacji geograficznej  30 minut 
Google DoublicClick  IDE  Przechowuje informacje dotyczące sposobu wykorzystywania witryny internetowej przez użytkownika oraz wszelkich reklam wyświetlanych użytkownikowi przed odwiedzeniem przez niego witryny. Ten plik cookie jest wykorzystywany do prezentowania użytkownikom interesujących ich reklam zgodnie z ich profilem użytkownika.   6 miesięcy 
FaceBook   _fbp   Służy do przechowywania i śledzenia wizyt na witrynach  90 dni 

 

Korzystamy z Google Analytics, by uzyskiwać szczegółowe dane związane z „pomiarem grona odbiorców”, takie jak domena witryny, z której dana osoba odwiedzająca przeszła do naszej witryny, typ wykorzystywanego systemu operacyjnego/przeglądarki, data i godzina wizyty oraz inne informacje związane z czynnościami wykonywanymi w naszej Witrynie internetowej, aby lepiej zrozumieć sposób wykorzystywania Witryny, analizować trendy oraz optymalizować funkcjonowanie Witryny. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, należy odwiedzić stronęhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

Zakładka „Pomoc” na pasku narzędzi w większości przeglądarek internetowych zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie; w jaki sposób sprawić, aby przeglądarka informowała Państwa o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz w jaki sposób wyłączyć obsługę wszystkich plików cookie. Można także wyłączyć lub usunąć tego rodzaju dane wykorzystywane przez dodatki przeglądarki, takie jak pliki flash cookie, zmieniając ustawienia danego dodatku lub przechodząc do witryny ich producenta. 

 

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu zarządzania nimi, w tym jak je wyłączyć, można uzyskać w witrynie www.cookiecentral.com. Pliki cookie można zablokować, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie, które umożliwia niewyrażenie zgody na konfigurowanie niektórych bądź wszystkich plików cookie. Jeśli jednak Użytkownik zablokuje wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie) w ustawieniach swojej przeglądarki, Użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji naszej Usługi/Witryny lub innych powiązanych witryn internetowych/aplikacji, które będzie odwiedzał, lub z których będzie 

korzystał.  

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH MOŻEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z NIM

Możemy kontaktować się z Użytkownikiem: 

 • z przyczyn administracyjnych związanych z Usługą (np. przekazywania Użytkownikowi przypomnień dotyczących hasła albo powiadomień, że dostępność określonej usługi, funkcji czy treści online została wstrzymana w związku z pracami konserwacyjnymi, albo w reakcji na pytanie zadane nam przez Użytkownika); 
 • w celu dostarczania Użytkownikowi informacji na temat naszej Usługi, funkcji czy treści online, w tym wysyłania newsletterów czy podobnej korespondencji i wiadomości bądź w odpowiedzi na ewentualny kontakt ze strony Użytkownika z nami, np. w naszej witrynie, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy za pośrednictwem omówionej poniżej funkcji „Jak się z nami skontaktować”; 
 • w celu zapraszania Użytkownika do udziału w ankietach dotyczących naszych usług (udział jest zawsze dobrowolny). 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI

Jako osobie, której dane dotyczą, Użytkownikowi przysługują następujące prawa na mocy Przepisów prawa o ochronie danych, a my, jako Administrator Danych Użytkownika, będziemy przestrzegać tych praw w odniesieniu do Danych Użytkownika: 

  

 • prawo do uzyskiwania dostępu do Danych osobowych dotyczących Użytkownika;  
 • prawo do poprawiania ewentualnych błędów w Danych osobowych Użytkownika; 
 • prawo do wycofania zgody w zakresie marketingu bezpośredniego; 
 • prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji;  
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych; 
 • prawo do przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych; 
 • prawo do usunięcia danych; oraz 
 • prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych. 

 

Prawa te są wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej, jednakże jeśli Użytkownik chce zgłosić uwagi, problemy czy skargi dotyczące korzystania przez nas z jego Danych osobowych, powinien się skontaktować z nami (patrz poniżej, w części „Jak się z nami skontaktować”). Odpowiemy na wszelkie żądania dotyczące wykonania przysługujących Użytkownikowi praw w ciągu miesiąca od otrzymania od Użytkownika żądania, chyba że żądanie jest szczególnie złożone albo uciążliwe; w takim przypadku udzielimy odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy (poinformujemy Użytkownika w ciągu pierwszego miesiąca, jeśli udzielenie odpowiedzi zajmie nam więcej niż miesiąc). Jeśli Przepisy prawa o ochronie danych wymagają od nas udzielenia odpowiedzi w określonym terminie, udzielimy odpowiedzi w takim terminie. 

 

Prawo do dostępu do Danych osobowych dotyczących Użytkownika 

 

Użytkownik może zażądać umożliwienia mu zapoznania się z Danymi osobowymi, jakie posiadamy na jego temat i może otrzymać: 

 

 • streszczenie dotyczące takich danych osobowych i kategorii posiadanych przez nas Danych osobowych (patrz powyżej, ust. 2 i 3); 
 • szczegółowe informacje o celu, w jakim są przetwarzane albo mają być przetwarzane (patrz powyżej, ust. 3);  
 • szczegółowe informacje o odbiorcach bądź klasach odbiorców, którym są albo mogą być ujawnianie, w tym w szczególności odbiorcach zagranicznych oraz środkach ochrony stosowanych w przypadku przekazywania za granicę (patrz poniżej, ust. 8);  
 • szczegółowe informacje dotyczące okresu, przez jaki są gromadzone albo kryteriów, z jakich korzystamy przy określaniu, jak długo mają być przechowywane (patrz poniżej, ust. 13); 
 • szczegółowe informacje dotyczące praw Użytkownika, w tym praw do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania albo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (określonych w niniejszym ust. 6);  
 • wszelkie dostępne informacje na temat źródła tych danych (patrz powyżej, ust. 2); 
 • informacje na temat korzystania przez nas ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania oraz, jeśli z nich korzystamy, informacje dotyczące odnośnych procesów logicznych i przewidywanych wyników bądź konsekwencji takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania (należy pamiętać, że obecnie nie prowadzimy profilowania – jeżeli obecny stan rzeczy ulegnie zmianie, zawiadomimy o tym Użytkownika, aktualizując niniejszą Politykę prywatności); oraz 
 • informacje na temat tego, jakie zabezpieczenia są stosowane, jeśli Dane osobowe Użytkownika są przekazywane poza EOG (patrz poniżej, ust. 8). 

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych punktów przedstawiono w niniejszej Polityce prywatności; jednakże jeśli Użytkownik potrzebuje dalszych wyjaśnień, proszę skontaktować się z nami (patrz poniżej, „Jak się z nami skontaktować”). 

  

Żądania dotyczące Danych osobowych Użytkownika należy kierować do nas (patrz poniżej, „Jak się z nami skontaktować”), wskazując dostępu do jakich Danych osobowych dotyczą; możemy zachować kopię takiego żądania w naszych uzasadnionych celach biznesowych związanych z zarządzeniem Usługą i naszą witryną. Aby umożliwić nam sprawniejsze odszukanie informacji, proszę podać możliwie dużo danych co do rodzaju informacji, jakie chce się uzyskać. Jeśli w celu realizacji żądania musielibyśmy ujawnić informacje dotyczące innej osoby albo umożliwiające jej identyfikację, konieczne może być uzyskanie przez nas w miarę możliwości zgody tej osoby. Jeśli nie możemy uzyskać zgody, może być konieczne wstrzymanie ujawnienia przez nas tych informacji bądź w miarę możliwości usunięcie danych umożliwiających identyfikację tożsamości tej osoby. 

 

Pewnych rodzajów danych nie jesteśmy zobowiązani ujawniać Użytkownikowi; obejmują one Dane osobowe stanowiące część dokumentacji naszych zamiarów w dowolnych negocjacjach z Użytkownikiem, których ujawnienie prawdopodobnie zaszkodziłoby tym negocjacjom. Przysługuje nam ponadto prawo odmowy realizacji żądania Użytkownika w sprawie dostępu do danych, jeśli (i) takie żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione albo nadmierne, w szczególności ze względu na jego ustawiczny charakter (w takim przypadku jeśli zdecydujemy się przekazać Użytkownikowi żądane Dane osobowe, możemy pobrać od Użytkownika opłatę administracyjną w uzasadnionej wysokości, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji), albo (ii) przysługuje nam do tego prawo na mocy Przepisów prawa o ochronie danych. 

 

Prawo do aktualizacji Danych osobowych albo poprawiania ewentualnych błędów w Danych osobowych Użytkownika 

 

Użytkownik może zażądać od nas bezpłatnego poprawienia ewentualnych błędów w posiadanych przez nas Danych osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, należy: 

 

 • wysłać do nas wiadomość e-mail albo pismo (patrz „Jak się z nami skontaktować” poniżej); 
 • podać nam zakres informacji wystarczający do zidentyfikowania Użytkownika (np. imię i nazwisko, dane dotyczące rejestracji); oraz 
 • poinformować nas, które informacje są nieprawidłowe i jakimi informacjami należy je zastąpić. 

 

Jeśli wymagana jest od nas aktualizacja Danych osobowych Użytkownika, poinformujemy o tym (ewentualnych) odbiorców, którym ujawniono Dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe albo będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

 

Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że wszystkie udostępnione nam przez Użytkownika Dane osobowe są prawidłowe i kompletne. Jeżeli jakiekolwiek dane podane nam przez Użytkownika ulegną zmianie, prosimy o jak najszybszą informację (patrz poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”). 

 

Prawo do wycofania zgody w zakresie marketingu bezpośredniego 

 

Posiadamy prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości elektronicznych w związku z Usługą i powiązanymi kwestiami (które mogą obejmować w szczególności newslettery, komunikaty dotyczące nowych funkcji itd.). Będziemy również prosić Użytkownika o zgodę na przesyłanie niekiedy materiałów w ramach marketingu bezpośredniego. Możemy również zadawać Użytkownikowi różne pytania dotyczące różnych usług, w tym konkursów. Możemy również prosić Użytkownika o wypełnienie ankiet, z których korzystamy w celach badawczych, chociaż Użytkownik nie ma obowiązku odpowiadania na nie. 

 

Użytkownik może zwrócić się do nas, aby wycofać zgodę w zakresie kontaktowania się z nim w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, należy: 

 

 • wysłać do nas wiadomość e-mail albo pismo (patrz „Jak się z nami skontaktować” poniżej); Użytkownik może też kliknąć przycisk rezygnacji z subskrypcji, znajdujący się w dolnej części wiadomości elektronicznej. Może to zająć do 15 dni; oraz 
 • zawiadomić nas, z jakiej metody kontaktu z Użytkownikiem jest się niezadowolonym, jeśli niezadowolenie dotyczy wyłącznie określonych metod kontaktu (na przykład Użytkownik może nie mieć zastrzeżeń wobec kontaktu poprzez e-mail, ale mieć zastrzeżenia wobec kontaktu telefonicznego). 

 

Przedstawimy Użytkownikowi informacje dotyczące działania podjętego w związku z żądaniem dotyczącym zaprzestania prowadzenia marketingu bezpośredniego – może to mieć formę wiadomości e-mail z odpowiedzą potwierdzającą, że anulowano subskrypcję Użytkownika. Anulowanie subskrypcji wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego Użytkownika nie powoduje anulowania jego subskrypcji dotyczącej niezbędnej komunikacji elektronicznej dotyczącej Konta Użytkownika. 

 

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w stosownych przypadkach) 

 

Użytkownik może zwrócić się do nas w celu zapewnienia, że jeśli prowadzimy ocenę dotyczącą Użytkownika, nie opieramy żadnych decyzji wyłącznie na zautomatyzowanych procesach, a wszelkie decyzje podlegają ocenie przez członka personelu. Profilowanie może mieć miejsce w odniesieniu do Danych osobowych Użytkownika w celu umożliwienia kierowania do Użytkownika reklamy ukierunkowanej i wycofania Użytkownika z grupy docelowej określonych reklam ukierunkowanych. Umożliwia to kierowanie naszych reklam do właściwych klientów i umożliwia zminimalizowanie ryzyka otrzymywania niechcianych reklam. W pewnych okolicznościach prawa te nie przysługują, na przykład jeśli decyzja jest (i) dopuszczona bądź wymagana przez prawo, (ii) konieczna do celów realizacji umowy między Użytkownikiem a nami, albo (iii) podejmowana w oparciu o wyraźną zgodę Użytkownika. We wszystkich przypadkach będziemy dążyć do zapewnienia, że podjęto działania mające na celu ochronę interesów Użytkownika. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych 

 

Zgodnie z Przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych Użytkownik może żądać od nas tymczasowego wstrzymania przetwarzania jego Danych osobowych, jeśli:  

 

 • Użytkownik uważa, że jego Dane osobowe nie są prawidłowe (jednak rozpoczniemy ponownie przetwarzanie po sprawdzeniu i potwierdzeniu ich prawidłowości); 
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik nie chce usunięcia przez nas Danych osobowych; 
 • nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów prowadzenia przez nas przetwarzania; albo 
 • Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania, ponieważ według niego jego interesy powinny być nadrzędne wobec podstawy przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkownika. 

 

Jeśli Użytkownik skorzysta z przysługującego mu prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas jego Danych osobowych, będziemy kontynuować przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli: 

 

 • Użytkownik wyrazi zgodę na powyższy sposób przetwarzania danych; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia albo odpierania roszczeń; 
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych; albo 
 • przetwarzanie jest niezbędne w interesie publicznym. 

 

Prawo do przenoszenia danych 

 

Zgodnie z Przepisami prawa o ochronie danych Użytkownik może zwrócić się o kopię elektroniczną swoich Danych osobowych, które nam dostarczył i które posiadamy w postaci elektronicznej, albo o dostarczenie jej przez nas bezpośrednio podmiotowi zewnętrznemu. Prawo to obowiązuje wyłącznie wobec Danych osobowych dostarczonych nam przez Użytkownika – nie obejmuje danych przez nas opracowanych. Ponadto prawo do przenoszenia danych obowiązuje wyłącznie, jeśli: 

 

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika albo w ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem; oraz 
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

  

Prawo do usunięcia danych 

 

Zgodnie z Przepisami prawa o ochronie danych Użytkownik może zwrócić się do nas (patrz poniżej, „Jak się z nami skontaktować”) o usunięcie Danych osobowych Użytkownika, jeżeli: 

 

 • Użytkownik uważa, że jego Dane osobowe nie są nam potrzebne do celów ich przetwarzania wymienionych w niniejszej Polityce prywatności; 
 • jeśli Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych, wycofa tę zgodę, a my nie możemy na innej podstawie prawnej przetwarzać Danych osobowych Użytkownika;  
 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas danych a my nie mamy żadnych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania jego Danych osobowych;  
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzano niezgodnie z prawem albo nie zostały usunięte, w stosownym czasie; albo 
 • Dane osobowe wymagają usunięcia w celu spełnienia obowiązku prawnego. 

 

W pewnych okolicznościach możemy w dalszym ciągu przetwarzać Dane osobowe Użytkownika zgodnie z Przepisami prawa o ochronie danych (tzn. jeśli mamy podstawy prawne do dalszego zachowania takich Danych osobowych, np. jeśli leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym (np. przechowywanie dowodów w zakresie danych rozliczeniowych itd.). Jeśli Użytkownik zażądał usunięcia swoich Danych osobowych, poinformujemy o tym odbiorców, którym ujawniono Dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie Użytkownika udzielimy mu też informacji o tych odbiorcach. 

 

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych 

 

Jeżeli Użytkownik uważa, że nie przetwarzamy jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi Użytkownik może złożyć skargę do organu ochrony danych albo skorzystać z jednego z praw przysługujących mu na mocy przepisów o ochronie danych. Informacje o tym, jak to zrobić, są dostępne w witrynie organu ochrony danych pod adresem https://uodo.gov.pl 

WYCOFANIE ZGODY

W razie wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych (w zakresie dowolnych kwestii wymienionych w niniejszej Polityce prywatności jako wymagające zgody Użytkownika), może on zażądać zaprzestania takiego przetwarzania, kontaktując się z nami poprzez funkcję „Jak się z nami skontaktować”, omówioną poniżej. Proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie może nie być możliwe świadczenie Użytkownikowi Usługi bądź jej części. 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA

Phibro nie będzie udostępniać Danych Użytkownika bez zgody Użytkownika, chyba że jest to prawnie wymagane (chyba że niniejsza Polityka prywatności stanowi inaczej). Jeśli Phibro będzie podlegać fuzji, przejęciu czy dowolnej formie sprzedaży części bądź całości jej aktywów, Dane Użytkownika nie zostaną przekazane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu, chyba że odbiorca wdrożył odpowiednie zabezpieczenia Danych Użytkownika. 

 

Ograniczamy dostęp do Danych osobowych Użytkownika do pracowników, wykonawców i przedstawicieli, którym znajomość Danych Użytkownika jest potrzebna do prowadzenia, rozwijania albo doskonalenia naszej Usługi/witryny. Te osoby są zobowiązane do zachowania poufności i mogą podlegać sankcjom dyscyplinarnym, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie, odpowiedzialności cywilnej lub odpowiedzialności karnej, jeśli nie wywiążą się z tych zobowiązań. 

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „EOG”) w celu świadczenia przez nas Usługi, jak również tam przechowywane i wykorzystywane. Mogą być również przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas, innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej lub dla jednego z naszych dostawców. Przesyłając swoje Dane, Użytkownik wyraża w sposób wyraźny zgodę na takie ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich Państwa danych oraz zagwarantowania, że są one traktowane w bezpieczny sposób zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Stosowane zabezpieczenia w zakresie przekazywania Danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym spoza EOG obejmują zawieranie przez nas stosownych umów ze wszystkimi odbiorcami takich danych. 

 

Wszystkie przekazane nam dane są przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach (albo na serwerach podwykonawcy zewnętrznego). Jeśli Użytkownik otrzymał od nas (lub ustanowił sam) hasło umożliwiające dostęp do jakiejkolwiek części naszej witryny, Użytkownik odpowiada za zachowanie jego poufności. Prosimy Użytkownika o nieudostępniane hasła żadnej osobie nieuprawnionej do korzystania z Usługi. 

WITRYNY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn i usług będących własnością Phibro i przez nią prowadzonych. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami/aplikacjami, do których mogą prowadzić łącza z naszej witryny. Takie inne witryny/aplikacje mogą umieszczać własne pliki cookie czy inne pliki na komputerze Użytkownika, gromadzić dane albo zbierać dane osobowe od Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa przez nas świadczona i nasza witryna może umożliwiać lub ułatwiać Użytkownikowi dostęp do treści witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, kontaktowanie się z nimi oraz zakup od nich produktów i usług za pośrednictwem witryn podmiotów zewnętrznych oraz że Użytkownik robi to wyłącznie na własne ryzyko. Nie składamy oświadczeń ani nie przyjmujemy zobowiązań oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie mamy żadnych zobowiązań z tytułu treści jakichkolwiek takich witryn podmiotów zewnętrznych czy korzystania z nich bądź komunikacji z nimi, ani żadnych zawartych transakcji, jak również żadnych umów zawartych przez Użytkownika z dowolnym takim podmiotem zewnętrznym ani korzystania przez dowolny taki podmiot zewnętrzny z Danych osobowych Użytkownika. Nie uwiarygadniamy ani nie aprobujemy żadnych witryn podmiotów zewnętrznych ani treści żadnych witryn podmiotów zewnętrznych udostępnianych za pośrednictwem Usługi albo naszej witryny. Zachęcamy Użytkownika do dokładnego zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności mającymi zastosowanie wobec ewentualnych witryn czy usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Zwracamy uwagę Użytkownika, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych.  

TREŚCI OBRAŹLIWE

Jeśli Dane Użytkownika zawierają dowolne materiały, które można w uzasadniony sposób uznać za nieodpowiednie bądź wątpliwe czy w inny sposób zakłócające świadczenie Usługi, możemy usunąć takie treści lub zawiesić możliwość korzystania z Konta Użytkownika. Możemy również usunąć wszelkie takie materiały z dowolnych naszych stron w mediach społecznościowych. 

 

Jeśli będziemy mieć uzasadnione przesłanki, aby sądzić, że Użytkownik naruszył lub mógł naruszyć dowolne obowiązujące przepisy, na przykład dotyczące mowy nienawiści, możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika właściwym podmiotom zewnętrznym, w tym organom ścigania albo dostawcy usług internetowych Użytkownika. Dokonamy takiego ujawnienia wyłącznie w okolicznościach, w których dopuszczają je obowiązujące przepisy prawa, w tym Przepisy prawa o ochronie danych. 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkownika poprzez odpowiednie zastosowanie technologii zapewniających bezpieczeństwo. Ograniczamy dostęp do Danych osobowych Użytkownika do pracowników, wykonawców i przedstawicieli, którym znajomość Danych Użytkownika jest potrzebna do prowadzenia, rozwijania albo doskonalenia naszych usług. Zapewniamy, że posiadamy odpowiednie środki fizyczne i technologiczne do ochrony informacji Użytkownika; oraz zapewniamy, że w razie zlecania dowolnych procesów usługodawca posiada odpowiednie zabezpieczenia. Jednakże nasza witryna może zawierać hiperłącza do witryn będących własnością i zarządzanych przez podmioty zewnętrzne. Te witryny internetowe podmiotów zewnętrznych posiadają własne polityki prywatności, w tym dotyczące plików cookie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez tego rodzaju witryny internetowe podmiotów zewnętrznych a Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko. 

 

Wdrożymy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Użytkownika. W szczególności weźmiemy pod uwagę zagrożenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Użytkownika przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

Niestety nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem Internetu. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Dane Użytkownika, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych do nas danych i Użytkownik przesyła je na własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa danych będziemy przestrzegać rygorystycznych procedur i korzystać z funkcji bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkom nieupoważnionego dostępu. W zakresie dozwolonym na mocy przepisów prawa nie ponosimy odpowiedzialności za żadne opóźnienia, brak usług ani żadne inne straty czy szkody wynikłe z (i) przekazywania danych poprzez sieci i infrastrukturę łączności, w tym internet, lub (ii) opóźnienia albo niewywiązania się ze zobowiązań po stronie dowolnego innego usługodawcy nie zatrudnionego przez nas, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że witryna może podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom nieuniknionym przy korzystaniu z takich środków łączności. Użytkownik będzie miał świadomość, że nie możemy zagwarantować całkowitego zapobieżenia cyberatakom polegającym na np. hakowaniu, stosowaniu oprogramowania szpiegującego czy wirusów. Dlatego też Użytkownik nie będzie dochodził naszej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego nieuprawnionego ujawnienia, utraty czy zniszczenia Danych Użytkownika w następstwie takich zagrożeń. 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Zawiadomimy o poważnych przypadkach naruszenia ochrony danych dotyczących Danych Użytkownika wszelkie właściwe organy administracji rządowej bez zbędnej zwłoki i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo i jest to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin od dowiedzenia się o nich. Jeśli zawiadomienie nie zostanie dokonane w ciągu 72 godzin, odnotujemy umotywowane uzasadnienie opóźnienia; możemy jednak zdecydować się nie zawiadamiać właściwych organów administracji rządowej, jeśli jest mało prawdopodobne, aby naruszenie ochrony Danych osobowych spowodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. „Naruszenie ochrony danych osobowych” w tym kontekście oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

Będziemy prowadzić dokumentację ewentualnych naruszeń ochrony danych, w tym ich skutków i podjętych działań zaradczych oraz powiadomimy Użytkownika o wszelkich naruszeniach ochrony danych dotyczących Danych osobowych Użytkownika (stanowiących duże zagrożenie dla Użytkownika) jeśli jest to od nas wymagane na mocy Przepisów prawa o ochronie danych. Nie będzie od nas wymagane powiadomienie Użytkownika o naruszeniu ochrony danych, jeśli: 

 • wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych Danych osobowych; albo 
 • zastosowaliśmy następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka dla osób, których dane dotyczą; lub 
 • wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku; w takim przypadku możemy wydać zamiast tego publiczny komunikat. 
PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez czas, jaki uznamy za konieczny do realizacji celu, w którym zostały pierwotnie zgromadzone. Może to obejmować przechowywanie Danych Użytkownika przez okres, który jest konieczny do wywiązania się przez nas ze zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów i egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów, w celu obsługi działalności biznesowej i dalszego rozwoju oraz doskonalenia naszej Usługi. 

  

Jeśli przechowujemy dane na potrzeby doskonalenia i rozwijania Usługi/witryny, podejmujemy działania w celu eliminacji z nich danych umożliwiających bezpośrednio ustalenie tożsamości Użytkownika i korzystamy z danych wyłącznie w celu dokonania obserwacji zbiorczych dotyczących korzystania z naszej Usługi/witryny, nie zaś w celu analizowania cech osobowych danego Użytkownika. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Phibro może zmieniać treść swojej Polityki prywatności wedle swojego wyłącznego uznania. Data najnowszych zmian będzie widoczna u góry niniejszej strony. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany, nie powinien korzystać dalej z witryny do przesyłania swoich Danych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w treści niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji w widocznym miejscu w ramach naszej witryny albo poprzez wysłanie Użytkownikowi zawiadomienia ich dotyczącego. Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy przetwarzać Danych osobowych Użytkownika w sposób inny niż określony w niniejszej Polityce prywatności. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W razie konieczności nawiązania kontaktu z nami w sprawie dowolnych praw Użytkownika określonych w niniejszej Polityce wszelkie żądania należy zgłaszać na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: generalcounsel@pahc.com.