Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Omaha (Nebraska, USA)

Phibro Animal Health Corporation z dumą ogłasza otwarcie zmodernizowanej fabryki w Omaha w stanie Nebraska. Zakład produkcyjny w Omaha, ma za zadanie produkować mineralne dodatki paszowe i premiksy zawierające mikroelementy na potrzeby producentów zwierząt gospodarskich. Rozlegle zmodernizowany obiekt produkcyjny to kolejny krok w procesie ewolucji standardów bezpieczeństwa żywności, jakości produktów i wielkości produkcji, a jednocześnie zwiększenie potencjału naszych klientów pozwalającego im zaspokajać rosnące potrzeby konsumentów. Firma Phibro powiększyła infrastrukturę produkcyjną do prawie 10000 m kwadratowych i wprowadziła innowacje technologiczne, które pozwolą rozwijać się równolegle z branżą w następnych latach.

„Kiedy zakład został otwarty 20 lat temu, klienci stosowali 2-3 premiksy u wszystkich gatunków zwierząt. Obecnie istnieją różne receptury nie tylko dla każdego gatunku, ale także dla każdego etapu produkcyjnego— wyjaśnia Tim Costigan, Senior Vice President, Operations and Lifecycle Management – Nutritionals, Phibro Animal Health Corporation „Obecnie klienci mają do dyspozycji 20 unikalnych premiksów.

Modernizacja tego zakładu pozwoli nam na większą elastyczność we wprowadzaniu różnych składników do systemu produkcji i wytwarzaniu premiksów dostosowanych do określonych i przeznaczonych dla wszystkich gatunków i etapów produkcyjnych, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości”.

Dynamic Quality Assuance® (DQA®) to restrykcyjny program k

ontroli jakości stosowany w produkcji dodatków paszowych Phibro. Pełni rolę swoistego gwaranta bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Udoskonalenia w zakładzie produkcyjnym w Omaha obejmują kontrole o rozszerzonym zakresie i poszerzony zakres gromadzenia danych. Zapewnia to szybszy dostęp do informacji niezbędnej do zrozumienia pełnej formuły składników i procesu przetwarzania każdego mineralnego dodatku paszowego.

„Nasza branża w coraz większym stopniu skupia się na szybkiej i skutecznej identyfikowalności produktu” – wyjaśnia Tim Costigan. „Konsumenci chcą dokładnie wiedzieć, skąd pochodzą składniki i jak zostały połączone; jesteśmy w stanie sprawnie odpowiedzieć na ich pytania i podzielić się informacjami na temat każdej konkretnej serii produkcyjnej.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw nie jest dla firmy Phibro niczym nowym. „Od ponad 30 lat analizujemy i monitorujemy nasze surowce w sposób, który obecnie staje się standardem w branży” – wyjaśnia Tim Costigan. „Znamy producentów naszych produktów, ich procesy i surowce, z których korzystają. Pozwala to nam lepiej rozumieć kwestie bezpieczeństwa i ocenić jakość tych materiałów. Staramy się wyprzedzać oczekiwania i czerpiemy satysfakcję ze wsparcia udzielanego naszym klientom w spełnianiu nie tylko wymogów prawnych, ale także rosnących wymagań konsumentów.

Inwestowanie w przyszłość 

Modernizacja zakładu produkcyjnego w Omaha to tylko jeden z przykładów ciągłych inwestycji Phibro w przyszłość firmy i w sektor zdrowia zwierząt. „Jesteśmy przekonani, że stawiając na pierwszym miejscu potrzeby naszych klientów, nasza firma będzie się rozwijać — a wraz z jej rozwojem bę dziemy nadal inwestować w technologię oraz potencjał, przynosić korzyści tym, którzy powierzają nam swoje interesy” – mówi Rob Aukerman, Prezes regionu Ameryki Północnej, Phibro Animal Health Corporation, „Nasza działalność polega na wnoszeniu wartości dodanej w pracę i życie naszych klientów”. Zakład produkcyjny w Omaha zajmuje się wytwarzaniem mineralnych dodatków paszowych. Rob Aukerman uchyla rąbka tajemnicy, mówiąc, że firma aktywnie inwestuje również w segmenty leczniczych dodatków paszowych, specjalistycznych produktów żywieniowych oraz szczepionek.

„Jesteśmy w doskonałym położeniu, aby wspierać naszych klientów na wszystkich płaszczyznach, zarówno pod względem jakości, jak i ilości” – dodaje. „Żywienie to fundament zdrowia zwierząt, a teraz nastał dla nas doskonały czas na podejmowanie działań w rozwijaniu branży żywienia zwierząt”.