Perspektywy drobiarstwa w Polsce w roku 2023
lek. wet. Paweł Stanecki

Rok 2022, który mamy już za sobą odznaczał się zwiększonym popytem na mięso drobiowe, co głównie wynikało ze wzrostu cen żywności, a to zwykle skłania konsumenta do poszukiwania tańszych źródeł białka. Równocześnie – związane z wojną na Ukrainie – wzrost cen energii i zbóż ograniczał możliwość wzrostu produkcji. Nie sprzyjała jej też odbudowa stad reprodukcyjnych po masowych ubojach związanych z ptasią grypą w 2021 r. To wszystko razem wzięte przyczyniło się do istotnego wzrostu cen skupu kurcząt i indyków (odpowiednio o ok. 50 i 30%)[1], tym samym do poprawy rentowności produkcji. Nadal rośnie eksport mięsa i podrobów drobiowych, który stanowi około połowę naszej produkcji.

Czego możemy spodziewać się w 2023 roku?

Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, większy popyt na mięso drobiowe i rosnące koszty pracy prawdopodobnie nie pozwolą obniżyć się cenom skupu i raczej powinniśmy spodziewać się ich dalszego wzrostu. Produkcja nadal będzie rosnąć, przy ograniczeniach wymienionych powyżej.

Dużym znakiem zapytania jest rozwój ptasiej grypy. Nie minął nawet miesiąc od odzyskania statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków[1], a jej wirus (HPAI) ponownie zaatakował. Mając w pamięci poprzednią epizoocję i jej dramatyczne konsekwencje powinniśmy zachować ostrożny optymizm w planowaniu wzrostów. Przy okazji, warto wspomnieć o toczącej się w UE (na razie w gronie ekspertów) dyskusji na temat możliwej zmianie strategii walki z ptasią grypą. Obecnie dopuszczalna, sprowadzająca się do walki z chorobą przez ubój zwierząt, wykluczająca używanie szczepionek okazuje się niezbyt skuteczna i bardzo kosztowana dla budżetów poszczególnych państw unijnych. Dopuszczenie szczepień stad drobiu przeciwko grypie mogłoby diametralnie zmienić przebieg epizoocji i ich konsekwencji ekonomicznych dla hodowców, konsumentów i podatników finansujących odszkodowania dla właścicieli stad.

W 2023 r. możemy na pewno spodziewać się wprowadzenia przepisów tzw. ustawy okołorozporządzeniowej (do Rozporządzenia PE i Rady UE 2019/6), będącej aktualizacją polskiego prawa farmaceutycznego weterynaryjnego do nowych regulacji europejskich. Z założenia nowe przepisy mają zmniejszać obciążenia administracyjne, usprawniać rynek wewnętrzny leków zwiększając dostęp hodowców i opiekunów do weterynaryjnych produktów leczniczych przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższego poziomu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Podsumowując, dalszy wzrost cen skupu, ale również kosztów produkcji drobiarskiej wraz z ryzykiem ponownego wybuchu ptasiej grypy oraz nowe weterynaryjne prawo farmaceutyczne to trzy dające się przewidzieć w najbliższej przyszłości czynniki mające wpływ na branżę drobiarską.

[1] Polskie Drobiarstwo, Listopad 2022, Informacje rynkowe, str. 72.

[2] Polska znowu jest krajem wolnym od grypy ptaków (agroprofil.pl), dostęp: 1 stycznia 2023.