Gizlilik Politikası
1. GENEL BAKIŞ

Merkez ofisi, Glenpointe Centre East, 3rd Floor, 300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, ABD adresinde bulunan Phibro Animal Health Corporation (bundan böyle “Phibro”, “biz”, “bize” veya “bizim” olarak anılacak ve bu koşullar İştiraklerimiz açısından da bağlayıcı olacaktır. “İştirakler” ifadesi, doğrudan veya dolaylı olarak bizi kontrol eden, kontrolü bizim elimizde olan veya bizim tarafımızdan başka taraf ya da taraflarla müştereken kontrol edilen kurumları kapsar. Bu tanımın amaçları doğrultusunda “Kontrol“, söz konusu kurumun oy haklarının %50’sinden fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurmak veya kontrolü altında tutmak anlamına gelir) için gizliliğiniz azami önem taşır.  Bu gizlilik ve çerezler politikası (“Gizlilik Politikası”) Phibro tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler (“Hizmetler”) için geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası kapsamında “Kişisel Veriler”, elimizde bulunan veya elimize geçmesi muhtemel veriler ya da bu veriler ile birlikte başka bilgiler kullanılarak kimliği belirlenen veya belirlenmesi mümkün olan, hayattaki bir birey ile ilgili verileri ifade eder ve (aşağıda tanımlanan) Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde açıklanan kişisel verileri içerir.

Lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun. İnternet sitemiz veya herhangi bir mobil uygulama üzerinden bir Phibro hesabı (“Hesabınız”) açmanız, Hesabınızı kullanmanız ve bu Gizlilik Politikasını kabul etmeniz, bu Gizlilik Politikasını incelemiş ve sizin açınızdan bağlayıcı olduğunu kabul etmiş olduğunuzu gösterir.  Size ait herhangi bir Kişisel Veriyi bize vermeden önce bu Gizlilik Politikasını açık bir şekilde kabul etmeniz gerekir; ayrıca, Hesabınızı kullanacak tüm kullanıcıların da Hesabınız üzerinden Hizmetimize ilk kez erişiminden önce (veya erişmeye devam etmeden önce) bu Gizlilik Politikasını açık bir şekilde kabul etmesi gerekir.  Bu koşulları kabul etmiyorsanız, İnternet sitemizden derhal ayrılmalısınız.  Bu Gizlilik Politikasını kabul etmeyi tercih ederseniz, kabul ettiğinize dair bir kayıt oluşturur ve saklarız.

Kişisel Verilerinizi, Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde muhafaza eder ve işleriz.  “Veri Koruma Mevzuatı” 1988 ve 2003 tarihli Veri Koruma Yasaları ile 95/46/EC sayılı Direktif ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve gizliliği hakkındaki (E-Gizlilik Direktifi ile Avrupa Toplulukları (Elektronik Haberleşme Şebekeleri ve Hizmetleri) (Gizlilik ve Elektronik Haberleşme) Düzenlemeleri 2011 (“E-Gizlilik Düzenlemeleri”) ile sözü edilen bu mevzuatın Genel Veri Koruma Düzenlemesi (AB) 2016/679 (“GDPR”) uyarınca yapılanlar dâhil olmak üzere zaman zaman tadili, tashihi veya değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan son hali (GDPR’nin uygulamaya konmasını sağlayan ya da tamamlayıcı nitelikteki yasalar ile E-Gizlilik Düzenlemelerini tadil eden ya da tamamlayan yasalar dâhil olmak üzere) yürürlükteki diğer tüm yasa ve düzenlemeleri ifade eder.

Bu Gizlilik Politikası, sizden topladığımız veya sizin bize verdiğiniz tüm Kişisel Verilerin bizim tarafımızdan nasıl işleneceğine dair esasları belirler. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki herhangi bir yasal gerekçeyle/gerekçelerle kullanabiliriz: (i) sizinle sözleşme imzalamak için (ii) yasal talep veya işlemleri tesis etmek, kullanmak veya savunmak için (iii) yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak için (iv) Hizmetin size ulaştırılmasında meşru iş amaçları için (bu durumda, meşru çıkarlarımız sizin temel gizlilik haklarınızın önüne geçemez) ve/veya (v) bize açıkça onay verdiğiniz durumlarda.

2. SİZDEN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Sunduğumuz Hizmet ile olan etkileşimlerinizle bağlantılı olarak gizlilik hakkınıza tamamıyla saygı duyuyor, sizinle olan ilişkimizde hangi bilgileri toplayacağımız ve bilgilerinizi nasıl kullanacağımız konusunda şeffaf olmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca, bireylere ait bilgileri sadece yasal olarak buna hakkımız olduğunda topluyor ve kullanıyoruz. İrlanda merkezli kurumlarca toplanan Kişisel Verilere ilişkin bilgileri, İrlanda Veri Koruma Komisyonu (“DPC”) internet sitesinde www.dataprotection.ie bulabilirsiniz.

Sizden Kişisel Verilerinizi faaliyetlerimiz çerçevesinde İnternet sitemizi kullanmanız, bizimle iletişime geçmeniz veya bizden bilgi talep etmeniz, Hizmetimizi kullanmanız gibi yollarla veya çalışanlarımızın biri ya da daha fazlası ile ilişki geliştirmenizin bir sonucu olarak toplayabiliriz.  İşlediğimiz bilgiler şunları içerir:  (i) adınız (ön ek veya unvan dâhil), çalıştığınız şirket, unvanınız veya göreviniz ve birisiyle olan ilişkiniz gibi temel bilgiler; (ii) posta adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numara(ları)nız gibi iletişim bilgileri; (iii) ödemelerle ilgili bilgiler gibi finansal bilgiler; (iv) internet sitemiz veya uygulamalarımıza yaptığınız ziyaretlerden edindiğimiz veya size elektronik ortamda gönderdiğimiz materyal ve iletişimlerle ilgili bilgiler gibi teknik bilgiler; (v) giriş ve beslenme ile ilgili gereklilikler dâhil olmak üzere toplantı ve etkinliklere katılım amacı doğrultusunda bize gönderdiğiniz bilgiler; (vi) sizinle ilgili konum verileri veya (vii) kendinizle ilgili bize verebileceğiniz diğer tüm bilgiler. Sizden bu amaçlarla topladığımız tüm Kişisel Veriler, bundan böyle “Verileriniz” olarak anılacaktır). Phibro, Verileriniz ile ilgili olarak (Veri Koruma Mevzuatında tanımlandığı üzere) bir Veri Denetleyicisidir.

Verilerinizi doğru ve güncel tutmak için gereken çabayı gösteririz.    Sizin de aynı şekilde, bu bilgilerde gerçekleşebilecek herhangi bir değişikliği haberiniz olur olmaz bize bildirmeniz gerekmektedir. Bizden doğrudan pazarlama yoluyla iletişim alma konusundaki tercihinizi, bizden aldığınız herhangi bir doğrudan pazarlama iletişiminde yer alan “abonelikten ayrıl” düğmesine tıklayarak değiştirebilirsiniz.

18 yaşında veya altında iseniz Verilerinizi bize göndermeden önce lütfen ebeveyninizin/vasinizin iznini alın.

3. BİLGİLERİNİZİ NEDEN TOPLARIZ/ONLARA NEDEN ERİŞİRİZ?

Hizmetimizi sunarken gerekli olan durumlarda sizden bilgi toplayabiliriz.  İnternet sitemiz ve bize gönderilen ya da bizden giden e-posta iletişimleri dâhil olmak üzere teknoloji araçlarımızı ve hizmetlerimizi takip ederken kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz.  Sizin hakkınızdaki bilgileri, bu bilgileri bize sağladığınızda ya da bizimle doğrudan etkileşim kurduğunuzda toplarız. Sizinle ilgili bilgileri, sizin için elimizde bulundurduğumuz iletişim bilgilerini herkese açık kaynaklardan faydalanarak doğru ve güncel tutmak gibi yöntemlerle başka kaynaklardan toplar veya alırız.

Bu bilgileri: (i) kullanımını denetlemek ve izlemek dâhil olmak üzere, internet sitemizi yayında tutmak ve iyileştirmek; (ii) size sunduğumuz Hizmeti sürdürmek ve iyileştirmek; (iii) sizin tarafınızdan talep edilen bilgileri sunmak; (iv) size etkinlikler hakkındaki güncel bilgileri, yayınları ve ayrıntıları göndermek; (v) sizinle olan ilişkimizi yönetmek; (vi) yasal, mevzuata ilişkin ve risk yönetimi ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veya (vii) işe alım amaçları doğrultusunda kullanırız.

Verilerinizi başka herhangi bir şekilde kullanmak istediğimizde, öncesinde kesinlikle size haber verir ve onayınızı alırız.  Size, Verilerinizin bu Gizlilik Politikasında listelenenler dışındaki amaçlarla kullanımına ilişkin onayınızı askıya alma veya geri çekme fırsatı sunarız.

4. ÇEREZLER

Çerezler, bir web sunucusu tarafından cihazınıza yerleştirilen ve bir İnternet sitesinin ve/veya mobil uygulamanın daha önce ziyaret eden kullanıcıları tanımasına, kullanıcının bir İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamaya erişiminin veya kullanımının sürekliliğini kolaylaştırmasına olanak tanıyan ve bir İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın kullanım alışkanlıklarını izleyip içeriğin iyileştirilmesi ve reklamda hedeflemenin doğru yapılmasını sağlayacak toplu verileri derlemesine yardımcı olan küçük metin dosyalarıdır. Temsil edilen Hizmete ilişkin bilgileri çerezler aracılığıyla toplu biçimde düzenleriz. Çerezler, hizmetimizi iyileştirmemize ve tarayıcı deneyiminizi kullanıcı dostu kılacak işlevler sunmamıza yardımcı olur.

Hizmeti kullanarak ve bu Gizlilik Politikasının koşullarını kabul ederek, çerezlerin bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde kullanılmasına onay vermiş (çerez almamayı özel olarak tercih etmediğiniz sürece, cihazınıza çerezler yerleştirilmesini kabul etmiş) olursunuz. Size, bir “açılır pencere” aracılığıyla İnternet sitesinde çerez kullanımına itiraz etme fırsatı sunulacaktır.

Tarayıcınızın yeni çerezler almasını nasıl engelleyebileceğinizi, yeni bir çerez aldığınızda tarayıcınızın size bildirimde bulunmasını nasıl sağlayacağınızı ve çerezleri toplu bir şekilde nasıl devre dışı bırakabileceğinizi, tarayıcıların çoğunun menü çubuğunda yer alan “Yardım Menüsü” aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Ayrıca, flash çerezler gibi tarayıcı eklentileri tarafından kullanılan benzer verileri, eklentinin ayarlarını değiştirmek veya üreticisinin İnternet sitesini ziyaret etmek suretiyle devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.

Çerezler ve nasıl kapatabileceğiniz da dâhil olmak üzere çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.cookiecentral.com adresini ziyaret edin.  Bununla birlikte, çerezler İnternet sitemizin bazı temel özelliklerinden faydalanmanıza olanak tanıdığı için çerezleri açık bırakmanızı tavsiye ederiz; aksi halde, İnternet sitemizin veya ziyaret edeceğiniz diğer bağlantılı sitelerin interaktif özelliklerini tam olarak deneyimleme fırsatını yitirebilirsiniz.

Çerezlerin (flash ve flash harici) ve web işaretçilerinin kullanımı dâhil olmak üzere birtakım yöntemlerle kullanıcı bilgileri toplamak için Google Analytics gibi üçüncü taraflardan faydalanabiliriz.   İnternet sitemizi iyileştirmemize ve tarayıcı deneyiminizi kullanıcı dostu kılacak işlevler sunmamıza yardımcı olurlar.

Ayrıca, İnternet sitesini geliştirmek amacıyla kullandığımız başka şirketlere ait İnternet araçlarında da birtakım çerezler mevcuttur. İnternet sitesini kullanımınız sırasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Twitter, YouTube ve Facebook gibi belirli İnternet sayfalarını paylaşmanıza veya sık kullanılanlara eklemenize olanak tanıyan “sosyal düğmeler” görebilirsiniz.  Bu İnternet siteleri ve sosyal platformların kontrolünü kendileri sağladıkları çerez ve gizlilik uygulamaları mevcuttur.

5. BİLGİLERİNİZİ SİZİNLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN KULLANABİLECEĞİMİZ DURUMLAR SÖZ KONUSU MU?

Sizinle aşağıdaki nedenlerle iletişime geçebiliriz:

 • Hizmete ilişkin idari nedenlerle (şifrenizi hatırlatma amaçlı bildirimler göndermek, belirli bir hizmetin, faaliyetin veya çevrimiçi içeriğin bakım gerekçesiyle askıya alındığını bildirmek, bize sorduğunuz bir soruyu yanıtlamak gibi);
 • E-bülten veya benzeri yazışmalar ve güncellemeler göndermek veya İnternet sitemiz, e-posta ya da aşağıda atıfta bulunulan “Bizimle İletişime Geçin” özelliği üzerinden bizimle kurduğunuz herhangi bir iletişime yanıt vermek dâhil olmak üzere Hizmetimiz, faaliyetlerimiz veya çevrimiçi içeriklerimiz hakkında size bilgi sağlamak amacıyla;
 • Sizi hizmetlerimizle ilgili anketlere katılmaya davet etmek için (katılım daima gönüllülük esasına tabidir).
6. HAKLARINIZ NELERDİR?

Verileri kullanılan bir birey olarak Veri Koruma Mevzuatı kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz; biz de Verilerinizin Veri Denetleyicisi sıfatıyla Verileriniz konusunda yine aşağıdaki haklarınıza riayet ederiz:

 • Kendinizle ilgili Kişisel Verilere erişim hakkı;
 • Kişisel Verilerinizdeki olası hataları düzeltme hakkı;
 • Size doğrudan pazarlama amaçlı iletişimler göndermeye son vermemizi isteme hakkı;
 • Otomatik karar verme ile ilişkili haklar;
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlama veya engelleme hakkı;
 • Kişisel Verilerinizin başka bir veri denetleyicisine verilmesini isteme hakkı;
 • Silme hakkı ve
 • Kişisel Verilerinizi Veri Koruma Mevzuatına uygun biçimde işlemediğimizi düşünüyorsanız, DPC’ye şikâyette bulunma hakkı.

Bu haklar aşağıda daha ayrıntılı biçimde açıklanmıştır; ancak, Kişisel Verilerinizi kullanımımız hakkında herhangi bir yorumunuz, endişeniz veya şikâyetiniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun). Her türlü hak kullanma talebinize, talebin bize ulaşmasını takip eden bir ay içerisinde yanıt veririz. Talebinizin karmaşık veya sürecin ağır ilerlemesine yol açacak nitelikte olması durumunda ise yanıtlama süresi üç aydır (böylesi bir durumda, ilk ay içerisinde yanıt vermemizin bir aydan daha fazla süreceğini size bildiririz).  Veri Koruma Mevzuatı uyarınca bizden belirli bir zaman zarfı içerisinde yanıt talep edildiğinde, bu zaman zarfı içinde yanıt veririz.

Kendinizle ilgili Kişisel Verilere erişim hakkı

Sizinle ilgili elimizde hangi Kişisel Verileri bulundurduğumuzu görmeyi ve aşağıdaki bilgi ve belgelerin size gönderilmesini isteyebilirsiniz:

 • Söz konusu Kişisel Verilerin bir özeti ve elimizde bulundurduğumuz Kişisel Verilerin ait olduğu kategoriler (yukarıdaki Bölüm 2 ve 3’e bakın);
 • Kişisel Verilerin hangi amaçla işlendiği veya işleneceğine ilişkin ayrıntılar (yukarıdaki Bölüm 3’e bakın);
 • Yurt dışında yerleşik olup olmadıkları ve yurt dışına yapılacak bu aktarımlarda hangi koruma önlemlerinin kullanılacağı dâhil olmak üzere, verilerin ifşa edildiği veya edilebileceği alıcılara veya alıcı sınıflarına ilişkin ayrıntılar (aşağıdaki Bölüm 8’e bakın);
 • Verilerin elde tutulma süresine ilişkin ayrıntılar veya ne süreyle tutulacağını belirlerken kullandığımız kriterler (aşağıdaki Bölüm 13’e bakın);
 • Verilerin düzeltilmesi, silinmesi, kısıtlanması veya işlenmesine itiraz etme dâhil haklarınıza ilişkin ayrıntılar (burada Bölüm 6’da belirtilen);
 • Söz konusu verilerin kaynağı hakkında mevcut her türlü bilgi (yukarıdaki Bölüm 2’ye bakın);
 • Süreçte kullanılan mantık ile ilgili olarak bilgiler üzerinde otomatik karar verme veya profil çıkarma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğimiz, nerede gerçekleştirdiğimiz ve bahsi geçen bu karar verme veya profil çıkarma işleminin öngörülen sonuçları (şu anda herhangi bir profil çıkarma işlemi gerçekleştirmediğimizi lütfen unutmayın; bu konuda herhangi bir değişiklik olursa, bu Gizlilik Politikasını güncellemek suretiyle sizi haberdar ederiz) ve
 • Kişisel Verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı dışına çıkarılması durumunda uygulanan tedbirler (aşağıdaki Bölüm 8’e bakın).

Yukarıdaki hususlarla ilgili ayrıntıların tümü bu Gizlilik Politikasında bulunmaktadır; bununla birlikte, daha fazla açıklamaya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun).

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizin, hangi Kişisel Verilere erişmeniz gerektiği de belirtilerek bize (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun) yapılması gerekmektedir; hizmetin ve İnternet sitemizin yönetimine yönelik meşru amaçlarla bu talebin bir kopyasını elimizde tutabiliriz.  Bilgileri kolayca bulmamıza yardımcı olmak için lütfen görmek istediğiniz bilgilerin türü hakkında bize mümkün olduğunca fazla bilgi verin. Talebinizi yerine getirmek için bir başka kişi ile ilgili veya bu kişinin tanımlanmasını sağlayacak bilgileri ifşa etmek zorunda kalırsak, mümkün olan durumlarda söz konusu kişinin onayını almamız gerekebilir. Bu onayı alamazsak, bu bilgileri vermemek veya mümkün olduğunda verileri söz konusu kişinin kimliğini ele vermeyecek şekilde düzenlemek zorunda kalabiliriz.

Sizinle yapılan görüşmelerle ilgili niyetlerimizin kayda geçirildiği ve ifşa edildiği takdirde bu görüşmelere halel getirme olasılığı yüksek olan Kişisel Verileri içeren ve size ifşa etmekle yükümlü olmadığımız belirli veri türleri mevcuttur. Ayrıca, (i) böylesi bir talebin açıkça mesnetsiz veya özellikle sürekli tekrar etmesinden dolayı aşırı olduğu (bu durumda, talep edilen Kişisel Verileri size vermeye karar verirsek, işleme ilişkin idari giderlere mahsuben sizden makul bir ücret talep edebiliriz) veya (ii) Veri Koruma Mevzuatı uyarınca buna hakkımız bulunduğu durumlarda sizden gelen verilere erişim talebini reddetme hakkına sahibiz.

Kişisel Verilerinizi güncelleme ve içerdiği hataları düzeltme hakkı

Elimizde bulundurduğumuz Kişisel Verilerinizde yer alan herhangi bir hatanın düzeltilmesini ücretsiz olarak talep edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, lütfen:

 • Bize e-posta gönderin veya yazın (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun);
 • Sizi tanıyabilmemiz için kendinizle ilgili gerekli bilgileri (adınız, kayıt ayrıntıları gibi) verin ve
 • Hatalı bilgileri ve bu bilgilerin yerini alması gereken doğru bilgileri bize bildirin.

Kişisel Verilerinizi güncellememiz gerekiyorsa, söz konusu Kişisel Verilerin ifşa edildiği alıcıları (varsa) mümkün olduğu ve orantısız çaba gerektirmediği durumlarda bilgilendiririz.

Bize verdiğiniz Kişisel Verilerin tümünün doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Bize verdiğiniz herhangi bir bilgide değişiklik meydana gelirse, lütfen bu durumu mümkün olduğunca kısa süre içinde bize bildirin (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun).

Size doğrudan pazarlama amaçlı iletişimler göndermeye son vermemizi isteme hakkı

Meşru çıkarlarımız doğrultusunda size Hizmet ve ilgili hususlarla bağlantılı olarak elektronik iletişim materyalleri gönderebiliriz (söz konusu iletişim materyalleri bültenleri, yeni özelliklere ilişkin duyuruları vs. içerebilir, ancak bunlarla sınırlı olmak zorunda değildir). Ayrıca, size doğrudan pazarlama içerikleri göndermek için zaman zaman onayınızı isteyebiliriz. Ayrıca, yarışmalar dâhil olmak üzere, size farklı hizmetler için farklı sorular sorabiliriz. Ayrıca, araştırma amaçlı kullandığımız anketleri doldurmanızı isteyebiliriz; ancak bu anketleri yanıtlamak zorunda değilsiniz.

Bizden, sizinle doğrudan pazarlama amacıyla iletişime geçmeye son vermemizi isteyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, lütfen:

 • Bize e-posta gönderin veya yazın (aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun). Ayrıca, elektronik iletişimin alt kısmındaki “abonelikten ayrıl” düğmesine de tıklayabilirsiniz.  Bu işlemin tamamlanması 15 gün sürebilir ve
 • Sizinle iletişime geçerken kullandığımız yöntemlerin sadece bazılarından memnun değilseniz, hangi iletişim yönteminden memnun olmadığınızı bize bildirin (örneğin, sizinle e-posta üzerinden iletişim kurmamızdan memnunken, telefonla iletişim kurmamızdan memnun olmayabilirsiniz).

Doğrudan pazarlamaya son verilmesine yönelik talebinizin ardından gerçekleştirilen eylem konusunda sizi bilgilendiririz – bu bilgilendirme, “abonelikten ayrıldığınızı” onaylayan bir yanıt e-postası şeklinde yapılabilir. Doğrudan pazarlama aboneliğinden ayrılmanız, Hesabınızın idaresi ile ilgili zorunlu elektronik iletişimlere olan aboneliğinizden ayrılmanıza yol açmaz.

Otomatik karar verme ile ilişkili haklar (uygulanabilir olduğu durumlarda)

Sizi değerlendirirken bizden herhangi bir kararın sadece otomatik bir sürece dayandırılmamasını ve kararların çalışanlardan biri tarafından gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz. Hedeflenen reklamcılığa yönelik olarak ve sizi belirtilen reklamın hedef kitlesinden çıkarma amaçlarıyla Kişisel Verileriniz üzerinden profiliniz çıkarılabilir. Bu, reklamlarımızı uygun müşterilere göre uyarlamamıza olanak tanır ve istemediğiniz reklamların size ulaşması riskinin en alt seviyelere çekilmesine yardımcı olur. Bu haklar, kararın (i) yetkiyi yasalardan aldığı veya yasal olarak talep edildiği, (ii) sizin ile bizim aramızdaki bir sözleşmenin ifası açısından gerekli olduğu veya (iii) sizin açık onayınıza dayandırıldığı durumlar örnek oluşturmak kaydıyla, her durumda geçerli değildir. Bununla birlikte, her halükârda çıkarlarınızı koruyacak adımların atılması için gereken çabayı gösteririz.

Kişisel Verilerin işlenmesini kısıtlama veya engelleme hakkı

Veri Koruma Mevzuatı uyarınca bizden aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesini geçici olarak durdurmamızı talep edebilirsiniz:

 • Kişisel Verilerinizin doğru olmadığını düşünüyorsanız (bu durumda, verileri kontrol edip doğru olduğunu teyit ettiğimizde işlemeye devam ederiz);
 • İşleme hukuka aykırı olmasına rağmen bizden Kişisel Verilerinizi silmemizi istemediğiniz durumlarda;
 • Kişisel Verilerinizi işlemeye artık ihtiyacımız olmadığında veya
 • Çıkarlarınızın Kişisel Verilerinizi işleme gerekçemizden daha önce gelmesi gerektiğine inandığınız için verilerin işlenmesine itiraz ettiğinizde.

Bize Kişisel Verilerinizi işleme konusunda kısıtlama getirme hakkınızı kullanırsanız, aşağıdaki durumlarda Kişisel Verileri işlemeye devam ederiz:

 • İşlemeye onay vermeniz durumunda;
 • Yasal hak taleplerinin kullanılması veya savunulması için işlemenin gerekli olduğu durumlarda;
 • İşlemenin başka bireylere veya tüzel kişilere ait hakların korunması açısından gerekli olduğu durumlarda ve
 • İşlemenin kamu çıkarlarına hizmet etmesi durumunda.

Veri taşınabilirliğine ilişkin hak        

Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, bize verdiğiniz ve bizim de elektronik ortamda muhafaza ettiğimiz Kişisel Verilerinizin bir elektronik kopyasını size veya doğrudan bir üçüncü tarafa vermemizi talep edebilirsiniz.  Bu hak, sadece sizin bize sağladığınız Kişisel Verileri kapsar ve bizim tarafımızdan üretilen veriler için geçerli değildir. Veri taşınabilirliğine ilişkin hak bunlara ek olarak aşağıdaki durumlar için de geçerlidir:

 • İşleme sizin onayınıza veya bir sözleşmenin ifasına dayalıysa ve
 • İşleme otomatik araçlarla gerçekleşiyorsa.

Silme hakkı

Veri Koruma Mevzuatı uyarınca, aşağıdaki durumlarda bizden Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz (lütfen aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümüne başvurun):

 • Kişisel Verilerinize bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlemek için ihtiyacımız olduğuna inanmadığınız durumlarda;
 • Daha önce Kişisel Verilerinizin işlenmesine onay verdiyseniz, bu onayı geri çektiğiniz ve Kişisel Verilerinizi başka şekillerde yasal olarak işlememizin mümkün olmadığı durumlarda;
 • İşlememize itiraz ettiğiniz ve bizim de Kişisel Verilerinizi işlemeye devam etmek için yasal bir gerekçemiz olmadığı durumlarda;
 • Kişisel Verilerinizin yasa dışı bir şekilde işlendiği veya silinmesi gerektiğinde silinmemiş olduğu durumlarda veya
 • Kişisel Verilerin yasalara riayet etmek amacıyla silinmesi gereken durumlarda.

Kişisel Verilerinizi işlemeyi, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca belirli durumlarda sürdürebiliriz (örneğin, böylesi Kişisel Verileri elimizde tutmaya devam etmemiz açısından yasal bir gerekçe mevcut olduğunda; bu yasal gerekçe, verileri elimizde tutmanın meşru ticari çıkarlarımıza (fatura bilgilerine ilişkin kanıt bulundurma gibi) hizmet etmesi olabilir).  Kişisel Verilerinizin silinmesini talep ettiğiniz durumlarda, söz konusu Kişisel Verilerin ifşa edildiği alıcıları mümkün olduğu ve orantısız çaba gerektirmediği durumlarda bilgilendiririz.  Ayrıca, talebiniz doğrultusunda sizi de bu alıcılar hakkında bilgilendiririz.

DPC’ye şikâyette bulunma hakkı

Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun biçimde işlediğimize inanmıyorsanız, lütfen öncelikle bizimle iletişime geçin.  Tatmin olmamanız durumunda, DPC’ye şikâyette bulunabilir veya Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde diğer haklarınızdan herhangi birini kullanabilirsiniz.  Bunu nasıl yapabileceğinize dair bilgileri https://www.dataprotection.ie adresinde bulunan DPC İnternet sitesinden edinebilirsiniz.

7. ONAYIN GERİ ÇEKİLMESİ

Verilerinizin (bu Gizlilik Politikasında onayınıza tabi herhangi bir hususla ilgili olarak) işlenmesine artık onay vermemeniz durumunda, aşağıda verilen “Bizimle İletişime Geçin” özelliği aracılığıyla bizimle iletişime geçerek işlemeye son vermemizi isteyebilirsiniz.  Veri işleme onayınızı, örneğin çerezlerin kullanımı ile ilgili olarak geri çekmeniz halinde, Hizmetin tümünü/bir kısmını size sunmamızın mümkün olmayabileceğini lütfen unutmayın.

8. SİZE AİT BİLGİLERİ KİMİNLE PAYLAŞIRIZ?

Phibro, onayınız olmadan veya yasal olarak gerekmedikçe Verilerinizi paylaşmaz (bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar hariç).  Phibro’nun herhangi bir birleşme veya satın alma işlemine iştirak etmesi ya da varlıklarının bir kısmının ya da tamamının satılması durumunda, Verilerinizin güvenliğini sağlama açısından yeterli önlemlerin uygulamaya konmuş olduğunu görmeden Verilerinizi herhangi bir üçünü tarafa aktarmayız.

Kişisel bilgilerinize erişimi, Hizmeti/İnternet sitemizi çalıştırmak, geliştirmek veya iyileştirmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan çalışan, yüklenici ve aracılarla sınırlarız. Bu bireyler gizlilik yükümlülüklerine tabidir ve bu yükümlülükleri yerine getirememeleri durumunda sözleşmelerini feshedilmesi, aleyhinde hukuk davası açılması ve/veya cezai kovuşturma başlatılması dâhil olmak üzere disiplin uygulamaları ile karşı karşıya kalabilir.

Verileriniz, Hizmeti sağlayabilmemiz ile ilgili amaçlar doğrultusunda Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışında kalan bir yere aktarılabilir, burada saklanabilir veya verilerinize buradan erişilebilir. Ayrıca, bizim için, grubumuz dâhilindeki başka bir kurum için veya tedarikçilerimizden herhangi biri için AEA dışında faaliyet gösteren çalışanlar tarafından da işlenebilir. Verilerinizi göndermek suretiyle, bu aktarıma, saklamaya veya işlemeye açıkça onay vermiş olursunuz. Verilerinize güvenli ve bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde muamele edilmesini sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atarız.  Verilerinizin AEA dışındaki üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili önlemlerin yürürlüğe konması için bu verilerin aktarıldığı tarafların tümüyle uygun nitelikte sözleşmeler imzalarız.

Bize verdiğiniz tüm bilgiler, bize (veya sözleşmeli üçüncü taraflara) ait güvenli sunucularda saklanır. İnternet sitemizin herhangi bir kısmına erişmenize olanak tanımak üzere size bir şifre verdiğimizde (veya siz bir şifre belirlediğinizde), bu şifrenin gizliliğini sağlamaktan sorumlusunuz.  Şifrenizi Hizmeti kullanma yetkisi olmayan herhangi bir şahısla paylaşmamanızı rica ediyoruz.

9. ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİ

Bu Gizlilik Politikası, Phibro’ya ait ve Phibro tarafından işletilen internet siteleri ve hizmetler için geçerlidir. Bize ait

İnternet sitesi üzerinden bağlantı verilmiş olabilecek siteler/uygulamalar üzerinde kontrol yetkimiz yoktur. Sözü edilen bu diğer siteler/uygulamalar bilgisayarınıza kendilerine ait çerezleri veya başka dosyaları yerleştirebilir, sizden veri toplayabilir veya kişisel bilgilerinizi isteyebilir. Sunduğumuz Hizmet ve İnternet sitemizin üçüncü taraf İnternet siteleri aracılığıyla üçüncü taraflara ait İnternet sitesi içeriklerine erişmenize, bunlarla yazışmalar gerçekleştirmenize ve ürün ya da hizmet alımı yapmanıza olanak tanıyabileceğini veya yardımcı olabileceğini ve bunları yaparken riskin tamamıyla size ait olduğunu kabul edersiniz. Böylesi herhangi bir üçüncü taraf internet sitesinin içeriği, kullanımı veya site ile yapılan yazışmalarla veya gerçekleştirilen herhangi bir işlemle ve sizin böylesi bir üçüncü taraf ile imzaladığınız herhangi bir sözleşmeyle ve Kişisel Verilerinizin böylesi bir üçüncü tarafça kullanılmasıyla ilgili olarak beyan veya taahhütte bulunmadığımız gibi, herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü de hiçbir şekilde kabul etmeyiz.   Herhangi bir üçüncü taraf İnternet sitesini veya Hizmet ya da İnternet sitemiz aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir üçüncü taraf İnternet sitesi içeriğini desteklemez veya onaylamayız. Üçüncü taraflarca işletilen her tür İnternet sitesi ve/veya hizmet için geçerli kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını dikkatli bir biçimde tanımanızı öneririz. Herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik uygulamalarından dolayı sorumlu olmadığımızı lütfen aklınızda bulundurun.

10. SALDIRGAN İÇERİK

Verileriniz makul bir gerekçeyle saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olarak kabul edilebilecek herhangi bir materyal içeriyor veya Hizmet ile ilgili herhangi bir zararlı davranış içerisinde yer alıyorsa, bu tarz içerikleri kaldırabilir ve/veya Hesabınızın kullanımını askıya alabiliriz. Ayrıca, böylesi içerikleri sosyal medya sayfalarımızın herhangi birinden de kaldırabiliriz.

Örneğin, nefret söylemi konusunda yürürlükte olan herhangi bir yasayı ihlal ettiğinize veya ediyor olabileceğinize makul gerekçelerle inandığımız durumlarda, kişisel bilgilerinizi kolluk kuvvetleri veya İnternet sağlayıcınız dâhil olmak üzere ilgili taraflara ifşa edebiliriz. Bunu, sadece ifşa eylemine Veri Koruma Mevzuatı dâhil, geçerli yasalar kapsamında izin verilen durumlarda gerçekleştiririz.

11. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KORURUZ?

Güvenlik teknolojisinin uygun bir şekilde kullanılması yoluyla kullanıcı gizliliğini korumak adına elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz. Verilerinize erişimi, sunduğumuz hizmetleri yürütmek, geliştirmek veya iyileştirmek için Verilerinize ihtiyaç duyan çalışan, yüklenici ve aracılarla sınırlarız. Bilgilerinizi korumak amacıyla uygun fiziksel ve teknolojik güvenlik önlemlerini uygulamaya koyar ve herhangi bir süreci dışarıdan kaynak kullanımı yoluyla yürütürken hizmet sağlayıcının uygun güvenlik önlemlerini tesis etmiş olmasını sağlarız. Bununla birlikte, İnternet sitemiz üçüncü taraflara ait ve onlar tarafından işletilen İnternet sitelerine köprüler barındırabilir.  Bu üçüncü taraf İnternet siteleri, çerezlerle ilgili olanlar dâhil olmak üzere kendi gizlilik politikalarına sahiptir. Böylesi üçüncü taraf İnternet sitelerinin gizlilik uygulamaları konusunda herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğimiz gibi bu İnternet sitelerini riski kendiniz üstlenerek kullanırsınız.

Verilerinizin işlenmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan risklerle orantılı seviyede güvenlik sağlamak için uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamaya koyarız. Özellikle aktarılan, saklanan veya başka türlü işlenen Verilerinizin yanlışlıkla veya yasa dışı olarak tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz biçimde ifşa edilmesi veya bu verilere erişilmesi gibi durumların beraberinde getirdiği riskleri göz önünde bulundururuz.

Maalesef, İnternet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Verilerinizi korumak için elimizden geleni yapsak da bize aktarılan herhangi bir verinin güvenliğini garanti edemeyiz ve bu aktarıma ilişkin risk size aittir.  Bilgileriniz elimize ulaştığı andan itibaren bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için sıkı prosedürler ve güvenlik özelliklerinden faydalanırız. Yasaların izin verdiği ölçüde (i) verilerin İnternet dâhil haberleşme ağları ve olanakları üzerinden aktarımı veya (ii) bizim tarafımızdan sözleşmeyle görevlendirilmemiş herhangi bir hizmet sağlayıcı tarafında gerçekleşen herhangi bir gecikme veya teslimat sorunundan kaynaklanan hiçbir gecikme, teslimat sorunu veya başka türden bir kayıp ya da zarardan sorumlu değiliz ve İnternet sitemizin adı geçen haberleşme olanaklarının kullanımına özgü sınırlamalara, gecikmelere ve diğer sorunlara tabi olduğunu kabul edersiniz. Bilgisayar korsanlığı, casus yazılım ve virüs gibi siber saldırıların mutlak şekilde engellenmesini garanti edemeyeceğimizi takdir edersiniz.  Buna paralel olarak, Verilerinizin söz konusu risklerden kaynaklanan nedenlerle yetkisiz olarak ifşa, kayıp veya tahrip edilmesinden dolayı bizi sorumlu tutmazsınız.

12. İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ

Verilerinize ilişkin ciddi veri ihlallerini DPC’ye geciktirmeden, makul olduğunda ihlalden haberimiz olduğu andan itibaren azami 72 saat içinde bildiririz. 72 saat içinde bildirim yapılmamışsa, gecikmeye ilişkin makul gerekçeyi kayıt altına alırız; ancak, Kişisel Veri ihlalinin gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik bir risk teşkil etme olasılığının düşük olduğu durumlarda DPC’ye haber vermek gerekli değildir. Bu bağlamda Kişisel Verilerin ihlali; aktarılan, saklanan veya başka türlü işlenen Verilerinizin yanlışlıkla veya yasa dışı olarak tahrip edilmesi, kaybedilmesi, değiştirilmesi, yetkisiz biçimde ifşa edilmesi veya bu verilere erişilmesine yol açan bir güvenlik ihlalini ifade eder.

Veri ihlalleriyle ilgili olarak ihlalin etkilerini ve alınan düzeltici önlemi de içeren kayıtlar tutar ve Veri Koruma Mevzuatı gereğince yapmamız gereken durumlarda Kişisel Verilerinizi etkileyen her tür veri ihlali (sizin açınızdan yüksek risk teşkil eden) hakkında sizi bilgilendiririz. Aşağıdaki durumlarda veri ihlallerini size bildirmekle yükümlü değiliz:

 • Kişisel Verilerin erişme yetkisi olmayan kişiler tarafından anlaşılmasını olanaksız kılan şifreleme gibi uygun teknik veya kurumsal önlemleri uygulamaya koymuş olduğumuzda veya
 • Verilerin sahibine yönelik yüksek riskin gerçeğe dönüşme olasılığının düşük olmasını sağlayan müteakip önlemleri aldığımızda veya
 • Orantısız çaba gerektirdiğinde; bu durumda, herkese açık biçimde bildirimde bulunabiliriz.
13. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI

Verileriniz, başlangıçtaki toplanma amacını dikkate alarak gerekli gördüğümüz sürece elde tutulacak ve saklanacaktır.  Bu amaçlar, Hesabınızı yönetmek, yasal yükümlülüklerimize riayet etmek, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, anlaşmalarımızın uygulanmasını sağlamak, işletme faaliyetlerimizi desteklemek ve Hizmetimizi geliştirip iyileştirmeye devam etmek için gerekli olan Verilerinizi elimizde tutmayı içerebilir.

Bilgileri Hizmetin/İnternet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla elde tuttuğumuz durumlarda, sizi doğrudan tanımlayan bilgileri elemek için gerekli adımları atar ve bu bilgileri sizin hakkınızdaki kişisel özellikleri analiz etmek için değil, sadece Hizmetimizin/İnternet sitemizin kullanımı hakkındaki müşterek ayrıntılı bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla kullanırız.

14. GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Phibro bu Gizlilik Politikasını zaman zaman, tamamen Phibro’nun tasarrufu doğrultusunda değiştirebilir.  Yapılan son revizyonların tarihi bu sayfada gösterilir. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitesini kullanarak Verilerinizi göndermeye devam etmeyin.  Gizlilik Politikası üzerinde önemli değişiklikler yapılması durumunda, konuyla ilgili İnternet sitemize göze çarpar nitelikte bir duyuru yerleştirerek veya bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz.  Verilerinizi, onayınız olmadığı sürece bu Gizlilik Politikasında öngörülmeyen bir yöntemle işlemeyeceğiz.

15. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Bu Politikada belirtilen herhangi bir hakkınız ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız gerektiğinde, tüm taleplerinizi yazılı olarak generalcounsel@pahc.com adresine e-postayla iletin.